गाले रे मनवा प्रभु के भजन ला

गाले रे मनवा प्रभु के भजन ला..........2

मौका मा आही तोरे काम,

ये तन के तोरे नइये ठिकाना

प्रभु के भजन ला तय गाना

यीसु के भजन ला तय गाना         गाले रे मनवा...............

आज हावा जिंदा कल मर जाना

माटी के ओढ़ना रे माटी के दसना

एक दिन माटी मा मिल जाना

प्रभु के भजन ला तय गाना

यीसु के भजन ला तय गाना         गाले रे मनवा...............

हाड़ा जले तोर बन कस लकड़ी

चुंदी जले बन कस घासा

यीसु ह तोला बलावत हावय, हो जा बचन के पियासा गाले रे मनवा...............

दाई ददा तोर भाई भतिजा

सब हावय तोरे धन के खवइया

एक दिन माटी मा मिल जाना

प्रभु के भजन ला तय गाना            गाले रे मनवा...............